EmuCR Feeds
Email Us

EmuCR: DolphinDolphin Git 5.0-6243 is compiled. This is the trunk of Dolphin Project. Dolphin is the first Gamecube emulator able to run commercial games! Dolphin is a Gamecube, Wii and Triforce (the arcade machine based on the Gamecube) emulator which supports many extra features and abilities not present on the original consoles. It has a partial Wii support and plays most Gamecube games.

Dolphin Git changelog:
* Merge pull request #6332 from stenzek/frame-dump-crash
* Renderer: Fix crash on shutdown when frame dumping or taking screenshots
* Merge pull request #6322 from spycrab/qt_gecko_input
* Qt/GeckoCodeWidget: Option to add/remove gecko codes from UI
* Qt/ARCodeWidget: Use CheatCodeEditor
* Qt: Turn ARCodeEditor into general purpose CheatCodeEditor
* Merge pull request #6309 from sepalani/rsbk-sym-map
* PPCSymbolDB: two columns symbol map support added
* Merge pull request #6323 from spycrab/qt_connect_wiimote
* Qt: Implement "Connect Wii Remotes" menu
* Merge pull request #6306 from mahdihijazi/fix_hardcoded_path2
* Android: Don't hard code the user dircetory path to /sdcard/dolphin-emu
* Merge pull request #6329 from stenzek/vulkan-crash
* AbstractTexture: Fix crash in Vulkan backend when freeing texture

Download: Dolphin Git 5.0-6243 x64
Download: Dolphin Git 5.0-6243 Android
Source: HereDolphin Git 5.0-2877

Random Related Topic Refresh Related Topic

Random Related Topic Loading...

1 Comments:

  1. Thank for sharing!!!
    Nhu cầu mua hàng trên các trang thương mại điện tử Trung Quốc ngày cang tăng. Tuy nhiên không vẩn còn nhiều người dùng chưa biết đến các trang nay như: aliexpress của nước nào, taobao là gì, tmall là gì hay 1688.com là gì. Chuyển hàng quốc tế sẽ giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc cũng như mang đến dịch vụ order, mua hộ hàng từ các trang web này về Việt Nam một cách uy tín với chi phí tốt nhất.

    ReplyDelete

Can't post a comment? Try This!